Startsida

Tjänster

Kontakt

Tjänster


Vi har grävmaskiner 3,5-15 ton, grävlastare med personkorg, hjullastare samt lastbilar m. växelflak. Med dessa fordon kan vi utföra bland annat:

* grävning för grunder & VA
* dränering
* infiltrationer
* dikning,
* grusning
* uppgrävning och byte
* service och avtappningskranar
* snöröjning med lastmaskiner
* plogning med lastbilar
* vatten och avloppstining
* trummtining
* kabelgrävning
* kabelplöjning
* stolpsättning
* personkorg lyfthöjd 20 m.